Накратко за бугаризаторот

Този проект започна само като идея за превръщане на македонски правопис в български такъв. Е, не стана изцяло както исках в началото (основно поради липса на време и излишък на мързел). Постепенно ми хрумваха и разни други идеи, за които не ме мързеше толкова, и които малко или много реализирах.

Функциите, достъпни за момента са:

Превръща от македонска азбука на латиница, в същата азбука на кирилица. Има се предвид латиницата, която все още се среща из македонските сайтове изискващи специални шрифтове, а не транслитерацията на кирилицата подобна на сърбохърватската латиница. Например:
Toa be{e balot organiziran od dobrotvornata Fondacija "Blagovestie". Oficijalnata cel na balot be{e "Humanitarno-bo`i}na", sobirawe na dobrovolni prilozi za nekoe si igrali{te za deca vo Kru{evo.
Превръща текст написан с македонската азбука в текст написан с българската азбука. Освен очевидната транслитерация се извършват и някои други промени – добавяне на „ъ“, дефонетизиране при някои думи и т.н.

Превръща текст написан с българската азбука в текст написан с македонската азбука. Транслитерацията на „ъ“ донякъде зависи от конкретната дума.

За любителите на стариятъ правописъ. Превръща посочените комбинации въ съответните стари букви – ѣ, ѫ, ѭ, ѧ, ѩ (ятъ, голѣм юсъ, голѣм йотуванъ юсъ, малъкъ юсъ, малъкъ йотуванъ юсъ). Вижте и информацията за шрифтовете.

Ако искате да напишете текст, в който да укажете ударенията, може да използвате тази функция.

Прави фонетична транскрипция на входния текст. Засега работи обеззвучаването и озвучаването на съгласните, като бих искал да сложа и потъмняване на гласните извън ударение, както и самото ударение. За последното, обаче, е нужна база данни с ударенията в българските думи.

Транскрибира с международната фонетична азбука (МФА или International Phonetic Alphabet – IPA). Най-добре се употребява в комбинация с фонетичната транскрипция. Вижте и информацията за шрифтовете.

Шрифтове:

За да виждате някои по-специални символи, като ѣ, ѫ, ѭ, ѧ, ѩ (ят, голяма носовка, голяма йотувана носовка, малка носовка, малка йотувана носовка), както и транскрипцията с МФА/IPA, са нужни шрифтове, които съдържат тези символи. За повечето цели идеална работа върши Lucida Sans Unicode, инсталиран на повечето компютри (в него няма йотувана голяма носовка, малка носовка и йотувана малка носовка). Възможно е и вашият броузър да показва липсващите букви с някой друг шрифт. Ако не виждате някоя от петте старобългарски букви и/или символите от МФА (и желате да ги използвате), може да инсталирате свободно достъпния шрифт Code2000.

Всички права запазени. За мнения, предложения и препоръки щракнете тук.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!